Tidningarnas telegrambyrå (TT) skickade ut ett felaktigt nyhetstelegram om Nationaldemokraternas demonstration i Stockholm den 6 juni. I telegrammet förekommer grovt felaktiga uppgifter med påståenden om att ND:s demonstration, som hade polistillstånd och förlöpte utan några som helst incidenter, var ett "bråk" där flera "nationaldemokrater gripits".

TT-telegrammet påstår även att nationaldemokraterna och deras "undergrupper som Info 14 och svenska motståndsrörelsen" skulle ha bussats ut ur stan efter våldsamheter och stenkastning. Påståendena saknar helt beröring med verkligheten, och ingenting av påståendena har med Nationaldemokraterna att göra.

För att reda ut felaktigheterna bemöts de därför här nedan på punkt efter punkt:

1. TT:s telegram hävdar att nationaldemokrater utfört stenkastning och deltagit i ett påstått våldsamt upplopp.

Sanningen: Nationaldemokraterna hade sökt och beviljats demonstrationstillstånd för en gående demonstration mellan Humlegården och Norra bantorget. Det var precis det som partiet utförde den 6 juni. Inga våldsamheter eller mötesstörningar skedde vid eller ens i närheten av ND:s demonstration, som avlöpte lugnt. Nationaldemokraternas demonstration skedde i en helt annan del av staden än den där det utbröt kravaller mellan vänsterextremister och nazistiska grupper utan anknytning till ND:s demonstration. Om exempelvis Miljöpartiet skulle demonstrera på Norra bantorget och det utbröt kravaller på Södermalm mellan helt andra personer och grupperingar än Miljöpartiet, skulle TT knappast påstå att Miljöpartiets demonstration var ett våldsamt upplopp.
2. TT skriver "Nazisterna, som tillhörde Nationaldemokraterna och undergrupper som Info 14 och svenska motståndsrörelsen, visiterades och placerades på bussar".

Sanningen: Nationaldemokraterna har inga "undergrupper" med de nämnda organisationsnamnen, de är egna organisationer och kan ta ansvar för sina egna demonstrationer. Nationaldemokraterna genomförde en demonstration vid Norra bantorget vid den tidpunkt då TT felaktigt påstår att partiet skulle ha utfört våldsamheter i Gamla stan, vilket således är ren lögn. Ingen nationaldemokrat har gripits, och ingen har bussats runt av polisen.
3. Citat ur TT:s telegram: "Det fattades därför beslut enligt polislagen paragraf 19 att omhänderta Nationaldemokraterna".

Sanningen: Ingen nationaldemokrat har omhändertagits eller gripits, utan partiet genomförde en ordnad och tillståndsbeviljad demonstration utan några incidenter.
Efter att Nationaldemokraterna kontaktat TT skickade man dock ut en rättelse. I de flesta tidningars pappersupplagor den 7 juni förekom därför inga felaktigheter om Nationaldemokraterna eftersom tidningarna då baserade sin rapportering på TT:s andra och korrekta telegram. Undantag var tidningen Metro som i sin pappersupplaga publicerade TT:s första telegram.

http://www.nationaldemokraterna.se