Flera organisationer som arbetar med hemlösa i Sörmland kräver att patientavgifterna för läkarbesök avskaffas för dem som står utan bostad. Detta eftersom många av dem avstår från att uppsöka läkare eftersom de inte har råd. Dessutom har Landstingen circa 30 miljoner kr i fordringar för obetalda patientavgifter.

Landstingsstyrelsens ordförande, Gustav Wachtmeister, säger dock att det inte är aktuellt att befria enbart de hemlösa från avgift, men att de kan komma att inkluderas tillsammans med andra patientgrupper när en kommande översikt av avgiftssystemet genomförs i Sörmland. I exempelvis Uppland är avgifterna för hemlösa borttagna.