Nej, Sverige klarar sig inte undan kritik i Amnestys senaste årsrapport. Och det är skarpt formulerad kritik. Människorättsorganisationen konstaterar att "uppsnabbade rutiner" vid utredning av asylärenden får den konsekvensen att många nekas asyl efter bristfällig granskning.

Amnesty uppmärksammar särskilt Sveriges hantering av de två egyptiska männen, som avvisades "trots en allvarlig risk" för att de i hemlandet skulle utsättas för tortyr. Vidare citerar Amnesty rapporter från Europarådets kommitté mot tortyr, Europarådets kommission mot etnisk diskriminering, rasism och annan intolerans och Göteborgskommittén.

Det handlar om att svenska häkten och fängelser är överbelagda och att rekommendationer för att komma till rätta med polisövergrepp inte genomförts. Dessutom tar Amnesty fasta på att Europarådet beskriver ett Sverige där rasism och diskriminering blir allt värre.

Läs den del av rapporten som handlar om Sverige här:
http://web.amnesty.org/report2004/swe-summary-eng