Camillo Mejia Castillo ska spendera ett år av sitt liv i fängelse. Han är dömd för att ha deserterat. Castillo sändes till Irak i april förra året. Det var inte vad han väntade sig. Han såg hur fångarna behandlades.
– Vi beordrades att bryta ner dem genom att banka med en slägga på metallrör för att utsätta dem för sömnstörningar, och genom att rikta laddade pistoler mot deras huvuden.

Han såg hur soldaterna kränkte civila irakier. Mördade. När han återvände till USA, på två veckors permission, kände han att det fick vara nog. Att fortsätta skulle vara moraliskt förkastligt. Så sergeant Castillo lämnade in en ansökan om att befrias från sin tjänst. Militären har ännu inte behandlat hans ansökan, men trots detta dömdes han för att ha deserterat.

En av Mejias försvarsadvokater, tidigare justitieministern Ramsey Clark, uttalade sig i rätten:
– Det är en ofattbar ironi att vi, samtidigt som vi åtalar soldater i Irak som har brutit mot internationell rätt, här åtalar en soldat för att han har vägrat utföra samma brott. Castillo själv stod fast vid sitt beslut inför domstolen:
- Jag ångrar inget, inget alls. Jag tar mitt straff med hedern i behåll, medveten om att jag har gjort det rätta.