En ny lag som kraftigt begränsar rätten att demonstrera har röstats igenom i det ryska parlamentet, Duman. Den innebär i korthet att folksamlingar och manifestationer utanför presidentens bostad, flera statliga institutioner, till exempel domstolar och fängelser, gränsområden och "farliga områden", till exempel fabriker, förbjuds.

Dessutom ges myndigheterna möjlighet att ”flytta” demonstrationer från den plats där de önskat vara, till mer undanskymda områden.

Lagförslaget har diskuterats sedan i april, och först var det tänkt att alla demonstrationer skulle totalförbjudas. Men eftersom det skulle innebära att även 1 maj-tåget genom centrala Moskva skulle göras olagligt, så mildrades formuleringen något på president Putins begäran.

Alla partier i Duman förutom Putins Enade Ryssland, som har majoritet, röstade emot förlaget.