SVT:s samhällsredaktion i Göteborg försökte stoppa Jasenko Selimovics program "Allvarligt talat" för att inte skada Janne Josefssons rykte. Samma dag befordrade "Uppdrag Granskning" Josefsson till senior-reporter.

Programmet låg bandat, klippt och klart för sändning sedan en vecka när samhällsredaktionens chef Mette Friberg försökte stoppa inslaget eller klippa om det. Man diskuterades intervjun och vilka effekter den kunde få för programmet. Redaktionen befarade att Janne Josefsson kunde framställas i ofördelaktig dager på ett sätt som kunde skada "Uppdrag Granskning".