Malmö högskola använder en bok i sin undervisning som beskriver homosexualitet som en störning, som bland annat ska botas med elchocker.

Mot denna bakgrund har riksdagsledamoten Gudrun Schyman (v) ställt en fråga till utbildningsminister Thomas Östros om vilka åtgärder denne är beredd att vidta för att hitta former för att kvalitetssäkra kurslitteratur.