Dagens Nyheter rapporterade den 20 april att justitiekanslern inlett en förundersökning mot datorspelet "Postal 2". Undersökningen är baserad på uppgifter från TV4:s program "Kalla fakta" i början av april.

I hela moralhysterin verkar rena fakta vara ointressanta, utan istället vill man gå tillbaks till tidigt 80-tal och skriket om "Motorsågsmassakern". Precis som i den debatten visar det sig att de som skriker högst är de som har sett minst av den faktiska produkten.

I Dagens Nyheters artikel står bland annat att läsa "´Postal 2´ är ett spel som går ut på att slakta så många människor som möjligt på ett postkontor. En postanställd skjuter ihjäl kollegor och kunder. Spelaren kan välja om han eller hon vill skjuta mot svarta, muslimer, homosexuella eller poliser."

1. Det finns inga (i alla fall öppet) homosexuella i spelet.
2. Det finns inget speciellt våld riktat mot just svarta. Spelet avbildar en typisk amerikansk småstad, i vilken det bor både vita och svarta människor. Vore inga svarta med i spelet så skulle det väl istället pratas om diskriminering mot att svarta inte får vara med?
3. Spelet går att klara utan att skjuta ett enda skott.
4. "Muslimerna" i spelet är alla nidbilder av Osama bin Laden, och ska snarare ses som en "förolämpning" mot honom än mot muslimer i helhet. Det finns däremot kristna fundamentalister i spelet, men det verkar inte vara intressant i artikeln.
5. Huvudpersonen jobbar inte på ett postkontor, eller inom posten över huvudtaget och ska inte mörda kollegor eller kunder.
6. I Dagens Nyheters artikel finns en bild på "Postals gränssnitt", vilket i själva verket är en bild på spelets hemsida.

Moraliska åsikter åt sidan, lite enkel faktakoll kan man i alla fall begära innan en tidning som Dagens Nyheter kommer med olika påståenden.

Svar från Dagens Nyheter:

Bildtexten beklagar jag, den skrevs av redaktören för sidan och är fel formulerad. Vad gäller JK:s bedömning av datorspelet Postal 2 återger jag enbart vad JK sagt, nämligen att spelet innehåller rasistiska och sadistiska inslag. Han säger vidare att:

– Vi har kunnat konstatera att spelet helt klart innehåller så grovt våld att det innebär olaga våldsskildring, säger Håkan Rustand, byråchef hos justitiekanslern.

Om du gör en annan bedömning av spelet kanske du vill kontakta JK om detta?

Hälsningar Stina Blomgren