Diskussionen har förts såväl inom kyrkan som inom det militära. Sakta men säkert börjar samhällets olika instanser betrakta negativ särbehandling av homosexuella som diskriminering. Men inom Näringslivet tar det stopp. Här har man full förståelse för alla företag som inte vill ha en bög till chef.

Det berättar veckomagasinet Veckans Affärers nyligen, där en journalist under täckmantel har ringt runt till elva rekryteringsfirmor och sökt en ny informationschef till ett företag i Solna. Byråerna tillfrågades om de kunde sortera bort alla sökande med homosexuell läggning.

Åtta av elva byråer fann inga som helst problem med detta önskemål och lovade genast en utgallring. Endast en av firmorna protesterade uttryckligen och upplyste journalisten om att en sådan handling skulle strida mot lagen. Resultatet förvånar inte HomO Hans Ytterberg.
- Diskussionen är fortfarande rätt ny när det gäller diskriminering på grund av sexuell läggning, säger han till Veckans Affärer.