De gamla slagskämparna Lennart Eriksson (Karlskrona Kommun), Björn Fries (regeringens narkotikageneral) och Mikael Wiehe (protestsångare) gaddar nu ihop sig för att bekämpa national-socialistiska rörelser genom att kräva stängningar av postboxar och annat. Posten kontrar med att hävda att det varken är upp till dessa herrar eller till Posten att avgöra vem som är kriminell eller inte.

Eriksson och Fries är männen bakom trakasserierna mot Flashback för ett par år sedan. De bedrev en hätsk lobbyverksamhet på av Karlskrona Kommun betald arbetstid mot Flashback och grundaren, Jan Axelsson. Orsaken var att det på Flashbacks server fanns en national-socialistisk webbplats som förde fram politiskt inkorrekta åsikter. Polis granskade dessa men kom fram till att inga brott begåtts och lät saken bero.

Trots detta drev herrarna på så mycket att Flashback tillfälligt blev tvungna att lägga ned sin verksamhet som Internetleverantör.

Nu kämpar de vidare genom att bedriva lobbyverksamhet mot Nordea och posten. Storbanken, som bland annat äger postgirot, gick utan att tvivla eller tveka med på deras förslag och stängde postgirokonton för bland andra NSF - Nationalsocialistisk Front. "Nordea är ju ett företag med höga etiska normer. Vi vill gärna ha kunder som bekänner sig till demokratiska spelregler.", hävdade Anna-Leena Mikvier till medierna då beslutet tagits.

Med Posten har dock korsfararna Eriksson, Fries och Wiehe haft större problem. Försöken att stänga postboxar tillhörande grupper och personer på deras hemliga svarta lista har inte lyckats. Posten kommenterar deras agerande på följande sätt: "Det är inte upp till oss, utan till polis och domstol, att avgöra vem som är kriminell."

Att använda icke-demokratiska metoder för att "säkra" demokratin är tydligen helt accepterat på både kommun- och regeringsnivå i Sverige.