Om misstänkt material hittas hos en användare i Mediatekniks nät stängs dennes Internetuppkoppling omedelbart ned. Om materialet raderas kan användaren efter en till tre arbetsdagar återigen nå Internet.

Att företag nu agerar antas bero på hårda påtryckningar från främst filmbolag. I dag finns anmälningar om spridning av copyrightskyddat material från över tio bolag.

http://www.mediateknik.com/nyheterinfo2.asp?id=78