Bankanställda i Nigeria anklagar bankföretag för att använda prostitution för att ragga kunder. Enligt ett nigerianskt fackförbund tvingas de anställda ligga med kunder som banken försöker värva.

En nationell strejk utlystes nyligen. Protesten riktar sig mot 54 banker som anklagas för att använda sig av metoden. Nigerianerna har lågt förtroende för bankväsendet. Drygt 60 banker har gått i konkurs de senaste tio åren och flera ansvariga sitter i fängelse.