I en ny bok, "Rumsfeld´s war", avslöjar den amerikanske journalisten Rowan Scarborough vad många länge misstänkt: att George W Bush planlagt kriget mot Irak långt innan "samtalen" med FN. Redan i början av 2002 fanns en krigsstrategi klar.

Den 16:e februari 2002 undertecknade George Bush en order om att börja den långa process som skulle leda fram till kriget mot Irak 2003. Redan månaden efter, mars 2002, började Generalen Tommy Franks skapa strategier och även organisera övningar, "Operation Prominent Hammer". I april 2002, alltså ett år innan själva kriget bröt ut, lade Franks fram tankar, resultat, strategier och så vidare till de amerikanska stabscheferna.

Det amerikanska säkerhetsrådet vägrar nu kommentera Scarboroughs bok. Orsaken är uppenbar: Både England och USA sa officiellt under hela 2002 att inga planer hade gjorts och inte heller skulle göras innan man konsulterat FN:s säkerhetsråd. Med andra ord förde den amerikanska politiska och militära ledningen världen bakom ljuset under ett helt års tid.

Speciellt märkvärdigt är att en utvärdering av Saddam Hussein och Irak 1999, gjord av amerikanska underrättelsemilitärer, gav att Irak inte de facto utgjorde något hot mot USA så länge FN:s sanktioner sedan Kuwaitkriget hölls kvar. Uppenbarligen handlar det hela, enligt Scarboroughs bok, om ett planerat anfallskrig med strategiska syften från de allierades sida och inte ett försvarskrig, som man ju hela tiden officiellt hävdat.