Under torsdagen och fredagen denna vecka har flera massmedier publicerat ett TT-meddelande där företrädare för lokaltidningen Östgöta Correspondenten påstår sig ha erhållit hot efter det att tidningen under en veckas tid bedrivit en hätsk hatkampanj mot Nationaldemokraterna med dagliga artiklar. De påstådda hoten kom mycket lägligt och gjorde att tidningen ytterligare trappade upp sin kampanj för att utmåla ND som ett kriminellt och antidemokratiskt parti.

Många omständigheter kring de påstådda hoten är mystiska, och tidningen vägrar att berätta vad hoten konkret skulle bestå i. I en artikel i Corren den 27 februari framkommer det åtminstone att det tydligen handlar om "anonyma hotbrev". I samtliga artiklar insinueras det tydligt att det skulle vara ND som ligger bakom hoten, som en hämnd för att tidningen "granskat" partiet.

Nationaldemokraternas pressekreterare Rickard Ekman har tillsänt massmedia ett pressmeddelande där det klart deklareras att partiet tar avstånd från de påstådda hoten och att hot inte är en metod partiet använder sig utav - ändå har inte en enda tidning valt att redogöra för att ND tar avstånd från hoten, utan ger istället sina läsare bilden av att det är just ND som ligger bakom hoten.

Rickard Ekman ringde under fredagsförmiddagen upp Correns chefredaktör och ansvariga utgivare Gunilla Bejbro-Högfeldt för att reda ut omständigheterna kring de påstådda hot tidningen säger sig ha fått efter skriverierna om ND. Bejbro-Högfeldt som redan tidigare vägrat att låta ND få bemöta tidningens skriverier och tidigare anklagelser, framför nu även att hon inte ser någon orsak att meddela sina läsare att ND tar avstånd från de påstådda hoten. Hon informerar även om att hotbreven inte handlar om ND utan om "det som pågår i samhället". I samtalet framkommer bland annat följande:

Rickard Ekman: Vad är det för hot ni har erhållit på tidningen?
Gunilla B-H: Det kan jag inte säga.
RE: I artikel i Corren i dag framgår det att det skulle vara någon form av brev ...?
GBH: Ja det är anonyma hotbrev.
RE: Så de är inte underskrivna med Nationaldemokraterna eller anspelar på Nationaldemokraterna på något sätt?
GBH: Jag vill inte informera om vad breven innehåller, men de är anonyma och vi har heller aldrig påstått att det är Nationaldemokraterna som skickat dem.
RE: Ni har skrivit och uppgett för TT att ni "erhållit hotbrev efter att ha skrivit om det invandringsfientliga partiet Nationaldemokraterna" och gjort väldigt tydliga kopplingar till partiet. Så ingen läsare lär tro annat än att ni menar att det är ND som skulle ha hotat er. Ändå så uppger du nu alltså att breven inte direkt handlar om ND?
GBH: Tja ... breven handlar om det som pågår i samhället ... handlar om det vi skriver om i artiklarna ... Mer detaljerat vill jag inte säga.
RE: Varför har ni inte i er artikel påpekat att vi i Nationaldemokraterna tar avstånd från hoten? Ni har ju fått ett pressmeddelande från oss. Kan inte det vara värt att påpeka för era läsare att partiet bestämt tar avstånd från om ni har erhållit hot?
GBH: Jag ser ingen orsak till det. Det finns inte en sådan koppling mellan breven och ert parti.
RE: Men vad bra, då är vi ju i alla fall överens om att det inte är Nationaldemokraterna som står bakom hotbreven.
GBH: Jag vill inte uttala någon teori om det. Det är en polissak att utreda.
RE: Javisst är det det, men ändå så har ni ju som sagt varit tydliga med era insinuationer i artiklarna om att det skulle vara just ND som ligger bakom hoten. Ingen som läser artiklarna lär ju få någon annan uppfattning än att ni anklagar ND för hoten. Så varför inte då ta med en enda liten textrad om att Nationaldemokraterna faktiskt i pressmeddelande tagit avstånd från hoten?
GBH: Vad läsarna drar för slutsatser kan jag inte göra något åt!
RE: Jo du kan vara så ärlig att du publicerar att ND tagit avstånd från hoten.
GBH: Jag tycker det vore överflödigt ...jag ser ingen anledning att ta upp det.

http://www.nationaldemokraterna.se