Företaget Shootitlive säger sig ha upptäckt en allvarlig säkerhetslucka hos Apple där man kan få sitt Applekonto kapat. Intrånget tar högst tio sekunder, sedan går det att beställa dyra produkter genom den drabbades konto.

Luckan innebär att en annan person snabbt och utan hackerkunskaper kan ta full kontroll över ens Apple-id när man själv och inkräktaren är uppkopplade mot samma nätverk. Man kan även radera kalendrar, telefonnummer och andra uppgifter. Då måste visserligen lösenordet skrivas in en gång till, men väl inne på en annans Apple-konto är det lätt att först byta lösenord.

Förutsättningen för intrånget är dock att den drabbade först aktivt klickar på en länk med en inloggningsuppmaning, som vederbörande fått skickad till sig.

http://www.shootitlive.com/2012/10/hackers-can-steal-your-appleid-in-10-s/