Riksdagsmannen Gustav Fridolin med uppknäppta byxor på Hultsfredsfestivalen - dit han åkte för riksdagens pengar. Bilderna sprids nu på Internet.

Enligt Expressen (http://expressen.se/index.jsp?a=108268) så spreds bilderna på en porrsida, men de ljög. Det var nämligen webbplatsen Exet.nu (som tidigare ägde domänen Expressen.nu) som publicerat bilderna.

Bilderna plockades dock bort efter att webbplatsen fått följande brev:

-----

Ursprungligt meddelande-----
Från: ulf.soderstrom@riksdagen.se
[mailto:ulf.soderstrom@riksdagen.se]
Skickat: den 25 februari 2004 13:52
Till: status@exet.nu
Ämne: Bilder på Fridolin, rättsliga följder

Beträffande publicering av:
http://exet.nu/html/bildarkiv/bilder/fridolin/Gustav1.jpg
http://exet.nu/html/bildarkiv/bilder/fridolin/Gustav2.jpg
http://exet.nu/html/bildarkiv/bilder/fridolin/Gustav3.jpg
http://exet.nu/html/bildarkiv/bilder/fridolin/Gustav4.jpg

Jag skriver till er med anledning av rubricerade bilder på Internet och på uppmaning av vår jurist.

Vi uppmanar er att omedelbart ta bort de bilder på Gustav Fridolin ni olagligen publicerat på er hemsida.

Enligt brottet förtal, brottsbalken 5 kap. 1 §, är det olagligt att utpeka någon som klandervärd i sitt levnadssätt och t.ex. publicera bilder som är till för att utsätta någon för missaktning. Detta brott är kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Enligt personuppgiftslagen 10 § krävs samtycke från den som får sina personuppgifter (bilder på sig själv) publicerade på Internet.

Om inte samtycke har inhämtats kan detta leda till böter eller upp till två års fängelse.

Om ni inte omedelbart tar bort bilderna kommer vi att se oss tvungna att polisanmäla er hemsida.

mvh

Ulf Söderström
Politisk sekreterare
Miljöpartiet de Gröna
Riksdagen
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 41 38
Fax: 08-786 53 75
Mail: ulf.soderstrom@riksdagen.se
---------------------------------