Norge har en av världens hårdaste lagstiftningar vad det gäller pornografi. Till exempel får inte könsumgänge avbildas utan att en svart lapp placerats över könsorganen. Och detta gäller samtliga exemplar av samtliga tidningar. Nu är debatten i full sving i Oslo och övriga landet om huruvida denna censurlag ska avskaffas eller inte.

Den före detta chefredaktören för norska Aktuell Rapport, Stein-Erik Mattsson, är åtalad i Norge för att ha distribuerat ett nummer av tidningen i 13 000 exemplar gratis till allmänheten och dessutom till varje medlem av Stortinget, Norges riksdag. Det udda med just detta nummer var att det saknade de svarta censurblocken som annars finns överallt där det finns avbildningar av sex.

Nu polariseras det pryda landet. Liberala experter hävdar att lagens är fullständigt föråldrad och att den samtida norrmannen har en annan syn på sex och porr nu än för till exempel 20 år sedan. Motståndarna, bland andra Socialistisk Venstres Lena Jensen, hävdar att material av det slag som presenteras i tidningar som Aktuell Rapport är kränkande mot kvinnor och att censuren fyller en funktion i det att samhället markerar att den typen av kvinnobild är fel.

Nyligen rapporterade Flashback om att den norska filmcensuren avskaffats och att det då blev filmfrossa över hela landet, med festivaler, visningar av de tidigare censurerade och totalförbjudna filmerna och så vidare. Frågan är om det inte snart borde bli porrfest över hela Norge också?