Just nu pågår en Internetomröstning på webbplatsen BestAndWorst.com som frågar läsarna ifall man borde döda USA:s president George W. Bush. Gensvaret från besökarna har givit ett överväldigande Ja.

Omröstningen kan bevittnas här:
http://www.bestandworst.com/pages/voteresult/voteresult-2639.html