Apoteksmonopolet bör skrotas. Till den åsikten sällar sig nu ICA. Företaget är förberett när, inte om, monopolet faller.

– Visst är det lustigt att svenska staten tillåter att man kan köpa cigaretter överallt i alla kiosker och butiker dygnet runt, men att man inte kan köpa antirökpreparat som exempelvis Nicorettplåster på samma sätt, säger Christina Ståhl, vd för ICA:s "hälso- och skönhetskedja" Etos, till Dagens Industri (25/11).

Bolaget vill nischa in sig på obruten mark i detaljhandeln: en drugstore som säljer skönhetsprodukter, hälsoprodukter och gärna även receptfria läkemedel. ICA:s ägare, holländska Ahold, driver 430 butiker i Holland där receptfria läkemedel är en stor del av utbudet. Etosbutikerna är ett projekt "inför det svenska apoteksmonopolets fall", säger Christina Ståhl.

Norge, Danmark och Island har avreglerat apoteksmarknaden och erfarenheterna är så goda att det är en gåta varför apoteksmonopolet i Sverige fortfarande är kvar. De länderna har en högre andel apotek per invånare och konkurrensen har förbättrat servicen och öppettiderna.

I Sverige är situationen dyster. Under sommaren var mer än var tionde apotek stängt. Arbetsmarknaden för farmaceuter är minst sagt begränsad och Apoteket gör sig av med högt utbildad personal. Det finns endast ett apotek per cirka 10 000 invånare. I grossistledet är konkurrensen minimal, endast två företag är läkemedelsgrossister.

Den planekonomiska kollapsen blir dessutom total då priserna på läkemedel sätts av statliga myndigheter. Ansvaret för detta har valsat runt under åren, nu bestämmer Läkemedelsförmånsnämnden om subventionerna.

Både försäljningen och prissättningen av läkemedel bör avregleras. Det kan vara en komplicerad process, men för de receptfria läkemedlen kan reformen ske snabbt. Det finns privata företag med vilja och kompetens. Vad väntar regeringen på?