När Hitler tog den politiska makten i Tyskland, tog han med automatik också makten över järnvägarna - med känt och katastrofalt resultat. Se där, ännu ett argument för att privatisera SJ!

Under den bitvis barocka debatten om kommunismens brott förra året, erkände Maria-Pia Boëthius att kommunismen faktiskt orsakat en hel del mördande. Men det har fascismen, nazismen och kapitalismen också, tillade hon rappt.

Som om det skulle göra saken bättre, ens om det vore sant. Som om kapitalismen vore en ideologi. Som om någon dött av privat ägande.

Många har däremot dött av avsaknad av privat ägande. Till kommunismens politiska mördande kan läggas de som dog av svält när jordbruket socialiserades. Allt finns dokumenterat för den som vill, vågar och orkar med.

På en punkt hade Maria-Pia givetvis rätt: Nazismen har dödat. Systematiskt och effektivt. Men det fanns ingen budget för den slutgiltiga lösningen på judeproblemet. Judarna fick själva finansiera färden till förintelselägren.

Ansvariga anställda vid järnvägen i Tyskland påstår att de inte visste om vad som skedde. De noterade att det beställdes ovanligt många "gruppresor" (Sic!) till Auschwitz och Treblinka. Men resorna betalades enligt gängse regler. Dessutom var det nog farligt att bli alltför nyfiken.

Resorna betalades med pengar som konfiskerats från de dödsdömda. Det blev dyrt, trots att grupprabatt tillämpades. Ett bisarrt konstaterande.

En förutsättning för att en strategi likt denna ska lyckas, är den maximalistiska staten. Om staten driver järnvägar, och dessutom har monopol på det, kan vettlösa politiker ställa till det betydligt mer än om konkurrens och pluralism råder.

En ganska tilltalande modell för ett demokratiskt samhälle är att politiska församlingar fattar en rad beslut som sedan verkställs genom kontrakterande av företag eller andra privata aktörer. Om en våldsideologi tar makten i detta system finns det inga stora offentliga produktionsinrättningar som blir lydiga redskap under makten.

Förvisso finns ingen garanti för att privata företag inte förblindas av profitintresse och lydigt medverkar till brott mot den mänskliga rättigheterna. Men chansen är betydligt större att någon reagerar jämfört med om statsmakten finns nästan över allt.