Den 20 december väntas EU anta ett förslag som kan göra det brottsligt att förneka eller förringa förintelsen. Tryckfrihetsexperten Anders R Olsson hugger ned på förslaget och tycker att tanken är "bisarr". Under mötet mellan EU:s justitieministrar den 28 november togs ett beslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet. Artikel 4 av beslutet innehåller dock en kontroversiell passus där medlemsstaterna åläggs att göra det straffbart att förneka eller förringa förintelsen.

Formuleringen är ett sätt att komma åt de så kallade revisionisterna som hävdar att judeutrotningen under andra världskriget inte ägt rum eller är grovt överdriven. Detta ska inte längre ska vara tillåtet att framföra offentligt, skriver tidningen Journalisten. Enligt tryckfrihetsexperten Anders R Olsson är förslaget ett åsiktsförbud vars motsvarighet inte synts i svensk lag sedan 1800-talet:

- Det är förfärligt, och ytterligare en inskränkning av yttrandefriheten, som EU-anhängarna lovade inte skulle hända men nu blir verklighet, säger han till Journalisten.
Det är tyska lagar som legat till grund för formuleringen i den nya EU-lagen. Anders R Olsson har en viss förståelse för att ett sådant förbud finns i Tyskland, däremot anser han det vara förkastligt att det införs även i Sverige.

- Passusen strider mot allt vi har kämpat för under hundratals år. För att hitta en motsvarighet får man förmodligen gå tillbaka till 1800-talet, då man inte fick säga att Gud inte fanns.
I Sverige finns redan ett brott som gränsar till denna lagstiftning, nämligen hets mot folkgrupp, en lag vars tillämpning med tiden, enligt Anders R Olsson, vidgats från att hetsa mot folkgrupp till att uttrycka missaktning mot folkgrupp.

På Justitiedepartementet uttrycker man sig försiktigt positivt till det nya lagförslaget:
- Än finns ingen överenskommelse om att ta beslutet, först krävs full enighet i rådet. Men den svenska linjen är att lagförslaget är förenligt med svensk grundlag och kan godtas, säger Anders Perklev, chef för straffrättsenheten på Justitiedepartementet.

Hans-Gunnar Axberger, professor i straffrätt och tidigare Allmänhetens pressombudsman, säger:
- Laginnehållet är principiellt tvivelaktigt och problematiskt. Förbjuder man vissa påståenden uppstår en misstro över att de kan motbevisas. Det är fördummande och förslappar den samhälleliga diskussionen. Plötsligt behöver man inga sakargument mot anti-demokrater, i stället blir argumentet att "så får man inte säga eller tycka", säger han.