Kinesiska myndigheter blockerar tillgången till var tionde webbplats på nätet, enligt en rapport från Harvard-universitetet. I rapporten vill man även sprida ljus över vilka typer av webbplatser som Kina förvägrar sina medborgare tillgång till.

Undersökarna fann att endast 13,4 procent av ett antal välkända webbplatser med pornografiskt innehåll blockerades, medan sökningar via 10 av de mest använda sökmotorerna på sökorden "Tibet", "Taiwan" och "jämlikhet" i princip inte gav något resultat tillbaka.

Man fann att de webbplatser som blockeras kan delas in i fem huvudkategorier. Webbplatser där utrymme ges för oliktänkandes åsikter eller där demokratiska värderingar förs fram, och där exempelvis Amnesty International och andra organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna samt ett dussintal Falun Gong-webbplatser återfinns, blockeras synnerligen effektivt.

Nyhetswebbplatser, hälsowebbplatser, taiwanesiska och tibetanska webbplatser och webbplatser med religiöst innehåll är de övriga fyra kategorier som effektivt blockeras. Men även
IT- och datorrelaterade webbplatser som Slashdot och webbplatser inom utbildningssektorn som en del utländska universitetswebbplatser, görs otillgängliga.