Lagen som förbjuder så kallade bastuklubbar ska avskaffas. Förslaget finns med när regeringen inom kort lägger fram en proposition om ny smittskyddslag, erfar TT.

Bastuklubbslagen tillkom 1987 för att motverka hiv-spridning. I storstadsområdena fanns då ett tiotal bastuklubbar där bi- och homosexuella män utövade anonymt sexuellt umgänge. Smittskyddskommittén fick i uppdrag att utvärdera lagen och den var klar med sitt arbete 1999.