Under ramadan, islams fastemånad, har egyptiska tv-kanalen Arab Radio & Television (ART) sänt en egenproducerad dramatisering av de beryktade texterna Sion Vises Protokoll. Dessa texter, som tros härstamma från ryska 1800-tals-antisemiters fantasi, användes bland annat av nazistregimen i Tyskland som berättigande för den största pogromen mot judar någonsin.

I 30 delar avslöjar serien "Horseman without a horse" under dramatiska former hur tidiga sionister och, efter 1948, staten Israel aktivt arbetat med att stärka Israel och därefter underminera stabiliteten i resten av världen. Detta ska ske bland annat genom spridning av pornografi, droger, prostitution samt kontroll av finansmarknaderna och stormakternas ledare. Judarna har, enligt protokollen, som mål att kontrollera världen och göra alla andra folkslag till underdåniga slavar.

ART sänder över hela världen: till Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Australien och Afrika. Huvudrollsinnehavaren Muhammad Subhi spelar 14 olika roller i serien och har själv varit en initiativtagare till projektet. Inspirerad av samtida muslimska författares påståenden om att de historiska protokollen måste vara "sanna" eftersom 19 av dem redan förverkligats av den "sionistiska konspirationen", hoppas Subhi genom tv-serien att fler muslimer och andra ickejudar kommer att få upp ögonen för "vad som sker i världen".

Det är sannolikt att "Horseman without a horse" blivit en stor succé i Mellanöstern och Nordafrika. Propaganda som underhållning och vice versa vid en tidpunkt då konflikten mellan Israel och arabvärlden aldrig varit starkare. Man kan fråga sig vad motattacken blir ... En Hollywoodversion av Koranen med en bin Ladin-"look-alike" som Muhammed?