EU:s ministerdårar har ånyo haft möte och beslutat om nya spännande förbud. Samtidigt som direktreklamen väller in genom våra brevinkast har ministrarna bestämt att den kanske mest resurssnåla och harmlösa reklamen av alla sorter - massutskick av e-post - ska förbjudas.

Och självklart finns det en undantagsklausul så att regelbyråkraterna hålls sysselsatta med intrikata gränsdragningsproblem. Fakta är följande:

1. Det är fullt tillåtet att ringa hem till folk för att berätta att Tele2 bara är det näst dyraste telefonbolaget. Det är också fullt tillåtet att dela ut menyer och flygblad i människors fysiska brevlådor. I både fallen går det att opt-outa, det vill säga be att få slippa.

2. Den 6 december beslutade EU:s teleministrar (sic!) att förbjuda massutskick av e-postreklam, så kallad spam. Men man valde inte opt-out modellen, utan dess motsats: Spam blir förbjudet om inte mottagaren uttryckligen bett om den.

Den stora frågan är nu - såklart - varför spam ska förbjudas. Spam är förvisso irriterande. Men det är gudstjänsterna i P1 också.

Framför allt finns det mängder av reklamformer som är mer irriterande och mer inkräktande på den personliga sfären, som inte ens den dåraktigaste av politiker skulle få för sig att förbjuda (ta i trä.):

Folk som lallar runt på stan och delar ut papper om allt från socialismen till Sibyllas hamburgare. Dörrknackare som ber att få berätta om primitiva jordbruk eller vill sälja jultidningar i september. Marknadsundersökare anlitade av kapten Popova som undrar om Moderna Tider har intressanta reportage om debattartiklar (sic!!) och ringer mitt i maten.

Allt detta är grovt mer irriterande än att få e-post som utlovar rikedom genom några timmars arbete i hemmet varje dag. Men självklart ska det inte förbjudas.

Den som promenerar på stan lär träffa på en och annan flygbladsutdelare - men det är frivilligt att ta emot. Den som har telefon får finna sig i att det ringer då och då. Den som har brevlåda får finna sig i att det kommer post då och då.

Självfallet gjorde ministerrådet undantag för icke-kommersiella organisationer, vad nu det ska betyda. Ett politiskt parti räknas som icke-kommersiellt och får således lov att spamma även i fortsättningen. Ett undantag från undantaget är dock att ett politiskt parti som försöker värva medlemmar räknas som kommersiellt (sic!!!) och får inte lov att spamma i syfte att öka medlemsskaran.

15 månader har Sverige på sig att implementera beslutet. En av de tusen lurig uppgifter som måste hanteras är att avgöra hur man med säkerhet ska kunna veta att anonym spam har skickats från ett EU-land.

Det går säkert att lösa, om bara viljan - och skattemedlen - finns.