Det finns flera säkerhetsluckor i något som heter klubben online, en tjänst från Riksidrottsförbundet och företaget n3 sport. Buggarna gör det möjligt att ändra på varandras webbsidor. Bland annat kan vem som helst byta logotyp hos någon annan klubb. Dessutom kan man ladda upp annat än vanliga bildfiler, det vill säga asp-filer.

För den som är administratör för sin klubb, det vill säga kan logga in som detta hos en klubb, kan med några knapptryckningar även logga in som administratör hos en annan klubb. Det vill säga gå in och ändra vad som helst hos de 30 000 idrottsklubbar som finns registrerade hos n3.

Läs mer på Alternativet.nu:
http://www.alternativet.nu

Svensk idrott - klubben online:
http://www.svenskidrott.se