Vågorna från säkerhetsdebatten går höga i USA. Enligt MSNBC håller FBI på att utveckla ett avlyssningsvirus, under kodnamnet Magic Lantern, som ska kunna fånga tangentnedtryckningar och skicka dessa till säkerhetsorganisationen.

Men antivirusprogramföretag som Network Associates, Symantec och Trend Micro har inga planer på att låta ett sådant virus slinka igenom användarnas skydd. De anser att kundernas skydd är högsta prioritet. Skulle de öppna en lucka för FBI:s eller andra underrättelseorganisationers virus och avlyssningsprogram så kan luckan utnyttjas av hackare. Dessutom skulle det vara en katastrof för ett antivirusföretag sett ur ett marknadsperspektiv, eftersom det snabbt skulle urholka förtroendet för företaget och dess produkter.

FBI varken förnekar eller bekräftar Magic Lanterns existens och inget antivirusföretag säger sig hittills ha kontaktats av säkerhetstjänsten.