Biträdande näringsminister Mona Sahlin (s) klarar själv inte av att hantera de (förvisso orimliga) rutiner och skatter som hon och hennes regering ålagt alla svenska företagare.

Före detta justitieminister Freivalds (s) tyckte att hon själv inte behövde leva efter de principer om boende som hon och regeringen vill påtvinga alla andra människor.

Näringsminister Björn Rosengren (s) skulle hellre vilja äga än hyra sin lägenhet. Detta trots det faktum att han sitter i en regering som tycker precis tvärt om.

LO, som backar upp (s) i frågan om att akutsjukvård inte skall få erbjudas av privata företag, avslöjades med ett rejält aktieinnehav i - just det - det privata vårdföretaget Bure.

LO, som tillsammans med (s) rasar över att rika människor ibland lyckas få behålla det de äger, har avslöjats med skatteplanering i storleksordningen en kvarts miljard kr!

I de flesta fall försvarar man sig med att man inte gjort något formellt fel eller något olagligt. Det må så vara. Men den politiska och ideologiska förstoppningen inom socialdemokratin är helt uppenbart total.