Vi har fått ett flertal brev under de senaste veckorna angående de falska körkort som nyligen uppmärksammats i såväl Aftonbladet som Sydöstran.

"Falska körkort köps över Internet. Betala 5 000 kronor. Inga körlektioner - ingen teori. Nu kan man köpa spanska körkort över Internet."
Många har undrat vart man kan köpa dem. Körkorten de skriver om är inga andra än de FNA uppmärksammade redan september 1999 under rubriken "Gustafssons körskola fixar ditt körkort - utan körlektioner".

Bakgrunden är följande:

Det tar en knapp vecka, kostar 5 000 kronor och det mest krävande inslaget är att gå till posten och hämta ut kortet.

Spanska körkort säljs via annonser i Sverige. För 5 000 kronor får köparen ett kort som ser äkta ut. Försäljarna ställer inga krav på kunskaper i bilkörning eller trafikvett. Enligt polisen kan det finnas flera tusen liknande körkort i omlopp.

Att det går bra att köra med spanskt körkort beror på att både Sverige och Spanien är med i EU. Körkort från EU eller EES är lika giltiga i Sverige som ett svenskt. Körkortet skall dock utfärdas i det land som man bor i och man skall ha bott i det landet minst ett halvår.

För ytterligare information:

Gustafssons körskola
Frejgatan 13, Box 139, 114 79 Stockholm
Telefon: 0739-45 01 88

Originalartikeln som vi sammanfattade här finns publicerad i FNA nummer 127: http://www.flashback.se/fna/fna127.shtml.