Under förra veckan skickade svenska Ku Klux Klan ut Grand Dragons kampskrift. Under paragraf 34 kan man bland annat läsa följande:

"Om man skall utrota en smittosam epidemi, måste man vara mycket noga med att det inte finns några smittohärdar kvar. Skall man få bort vägglöss, måste man röka ut dem, så att inte en lus blir kvar, annars kommer de överlevande vägglössen att föröka sig, så att plågan kommer tillbaka. Ur den synpunkten måste man förstå Guds order till sitt utvalda folk att inte låta något förbli vid liv. Satans avkomma är oren besmittelse och en andlig förorening."
I förordet kan man även läsa:

"Bibeln är en bok om krig. Om du tar bort alla bibelsammanhang, som handlar om konflikter, så kommer din Bibel att bli ganska tunn. Orsaken till att krig pågått från jordens begynnelse fram till vår tid är, att det pågår en förutbestämd strid och konflikt. Det kommer aldrig att bli fred på jorden, förrän denna strid har blivit avslutad."
För ytterligare information:

Ku Klux Klan Sverige
Box 12
737 21 Fagersta