Vänsterpartiet är uppenbarligen inte intresserade av att ha en öppen debatt eller att låta båda parter få komma till tals. Studera exempelvis följande text, som skickats internt via fax till vänsterpartiets partistyrelse. Vi publicerar texten i sin helhet, inklusive stavfel.

"Stockholm den 21 Juli 2000

Till Vänsterpartiets Partistyrelse och Verkställandeutskottet

Till hösten finns det planer att hålla ett seminarium på riksdagen om boken Shocking lies. En bok som är starkt porrliberal och går till ett offensivt angrepp mot filmen Shocking truth. Vänsterpartiet och Ung Vänster använde filmen som ett verktyg för ur med vår syn på feminism och pornografi. Boken Shocking lies är ett motangrepp från försvarare av porrindustrin.
Det har kommit till vår kännedom att vänsterpartistiska ledamöter bl.a. Tasso Stafilidis är aktiva i arbetet med att genomföra seminariet. Vi tycker att det är lite underligt då partikongressen har fattat ett beslut om vart partiet står när det gäller pornografi och även partiprogrammet uttalar ett tydligt ställningstagande mot porren. Vi är stolta över den kamp som vänstern bedriver mot pornografin.

Vi tycker att det är fel att man gör profit på människors sexualitet oavsett man är hetero- homo bi- eller transexuell. Vi vill inte moralisera över människors rätt till sexualnjutning utan vi tar avstånd ifrån de starka krafter som utnyttjar människors sexualitet för att tjäna pengar.

Med bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor. På vilket sätt är vänsterpartiets förtroendevalda delaktiga i genomförandet med Shocking Lies seminariet? Varför verkar enskilda riksdagsledamöter för en porrliberalisering? Strider inte det mot partiprogrammet och ställer inte våra förtroendevalda upp på partiprogrammet? Vi anser att frågan är berättigad då man även kan läsa att Tasso försvar pornografin i sin annars välskrivna motionen om sexualiteten som en tillgång. Är det inte märkligt att vänsterpartiet först använder sig av filmen och sen går vänsterpartiet emot den?

Många Vänliga Hälsningar

Susanna Brolin
Håkan Jörnehed
Lina Hjorth
Lisa Nilsson
John Hörnqvist
Mia Birgersson
Inger Stark
Lisa Rasmussen
Pål Brunnström
Annika Cullberg

Ps. Vi vill gärna ha ett skriftligt svar och det kan ni antingen Maila till: susanna.brolin@politik.sli.se eller skicka till

Susanna Brolin
V-kansliet Landstingshuset
Box 23550
104 22 Stockholm"