Det är dags att revidera de gamla kartböckerna och måla om jordgloberna. Det finns nämligen ingen is kvar på själva nordpolen. Forskare och sjöfarare som nyligen besökt polen rapporterar att de enbart bemötts av vatten, ingen is, när de nått till 90 nordliga breddgrader.

Den tjocka is som i över 50 miljoner år har täckt Arktiska oceanen vid polen, smälter snabbt till vatten. Forskare på Nasa har kommit fram till att polarisen i norr minskat med 45 procent de senaste 40-50 åren.

Orsaken till att polarisarna smälter är värmeökningen på jordytan. Förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och gas släpper ut stora mängder växthusgaser i atmosfären. Växthusgaserna håller kvar solenergin som annars skulle reflekterats ut ur atmosfären, och höjer medeltemperaturen på jordytan. De senaste 25 åren har temperaturökningen accelererat.

Miljökonsekvenserna av temperaturökningen kommer att bli kraftiga. Havsytan kommer att höjas, klimatzonerna förskjutas och frekvensen och intensiteten för perioder av torka, stormar och översvämningar kommer förändras. Detta kan få ödesdigra följder för hela ekosystem när djur och växter inte hinner anpassa sig till kraftigt förändrade miljöer.