Landstinget backar från sin munkavlepolitik. I ett nytt policydokument, "Riktlinjer för opinionsbildande verksamhet på arbetsplatsen", slår man fast de anställdas lagliga rätt att fritt yttra sig.

Där slår man fast att anställda har rätt tala med medierna på arbetstid och på sin arbetsplats så länge det inte hindrar "arbetets behöriga gång". Det vill säga att det är fritt fram att exempelvis sitta i läkarrock på tjänsterummet och tala med journalister.

Vidare slår man fast att landstinget inte får ingripa mot en anställd som yttrat sig kritiskt i medierna. Och här förtydligar man sig med att skriva att det bara är om den anställde misskött sitt jobb som landstinget får "vidta arbetsrättsliga åtgärder".

Dessutom har de anställda rätt att även inför patienter säga sin mening om landstinget, bara man tydligt markerar att åsikten är personlig.