Den svenska pressen får nu sin historia tryckt i fyra band. Den första boken, som omfattar tiden fram till 1830, släpptes i början av oktober.

Bakom projektet står ett dussin litteraturvetare, statsvetare och historiker från flera universitet. Idén till den här första stora genomgången av den svenska presshistorien föddes för tio år sedan. I det första bandet skildras framväxten av de första svenska tidningarna. I andra och tredje bandet, som kommer nästa år, skildras resten av 1800-talet och första delen av 1900-talet. I det sista bandet, som skall ligga på bokhandelsdiskarna i april 2002, kan man läsa om tiden fram till i dag med till exempel gratistidningarnas framväxt och Arbetets nedläggning.