Det är på Aftonbladets debattsida "Tyck till" på Internet som flera rasistiska inlägg publicerats den senaste tiden. Som svar på Aftonbladets fråga: "Blir det fred i Mellanöstern?" föreslås ett flertal lösningar. Någon vill utrota alla judar, en annan vill ha en ny förintelse, en tredje hyllar Adolf Hitler.

Justitiekanslern, JK, har nu bett Åklagarmyndigheten i Stockholm att inleda en förundersökning mot Aftonbladets webbsida.

JK Hans Regler har inga synpunkter på Aftonbladets rutiner. Men enligt Hans Regler är det första gången som en stor dagstidning anmäls till JK för rasistiska inlägg på sin webbsida. Ärendet är nu överlämnat till Åklagarmyndigheten i Stockholm som kommer att inleda en förundersökning. Därefter beslutar JK om eventuellt åtal mot Aftonbladet Nya mediers ansvarige utgivare för hets mot folkgrupp.