Webbplatsen Straight.nu skapade rubriker redan innan de hade öppnat. I Kvällsposten var rubriken exempelvis "Pedofiler på skånsk hemsida skrämmer Rädda Barnen". Bakgrunden är att webbplatsen vill informera om olika sexuella läggningar, och till skillnad från övriga samlingsplatser inte utesluter sexuella minoritetsgrupper som kan tolkas som politisk okorrekta. I detta fall pedofiler.

Webbplatsen skall innehålla anonyma berättelser där personer berättar om sin läggning och vad den innebär. Det är dock inte frågan om någon kontaktförmedling, vilket en del personer missuppfattat och trott.

Webbplatsen som Rädda Barnen fruktar finns på adressen:
http://www.straight.nu