Någon eller några sprider via e-post falska uppgifter om att RFSU skall starta en tidning med namnet Beat. För att få in material till den nya tidningen uppmanas mottagaren av brevet att besvara frågor om sex. Men allt är bara bluff! RFSU har ingenting med brevet att göra och rasar nu mot svindlarna.

Det är inte första gången som någon eller några försöker få reda på detaljer om folks sexliv genom att agera i RFSU:s namn. Via brev och telefonsamtal har privatpersoner, i nästan samtliga fall kvinnor, blivit kontaktade av någon som uppger sig agera för RFSU:s räkning.

I god tro att det är RFSU som står bakom "undersökningen" har privatpersoner lämnat ut detaljer kring sitt privatliv. Men i stället har uppgifterna hamnat i händerna på någon som uppenbarligen finner stort nöje i att ta del av andra personers sexliv.