Justitiekanslern (JK) har fått flera anmälningar mot de fyra Stockholmstidningarnas gemensamma aktion mot nazismen. Anmälarna är privatpersoner som dock inte själva berörs av bild- och namnpubliceringen. De begär ändå att JK skall granska om tidningarna gjort sig skyldiga till brott genom att hänga ut påstådda nazistsympatisörer och medlemmar i kriminella mc-gäng.

En av anmälarna pekar på att det i flera fall gäller mycket unga människor och ifrågasätter om inte de fått sin integritet kränkt och försvårade chanser till rehabilitering i framtiden.

Det ifrågasätts också om inte publiceringen bryter mot grundlagen enligt vilken varje medborgare har rätt att fritt uttrycka sina åsikter. "Även om nazismen är en vedervärdig ideologi så måste även dess anhängare skyddas av lagen", skriver en anmälare.

I en annan anmälan hävdas att om det är tillåtet att publicera uppgifter om personer i denna grupp så finns det risk för att andra kategorier av människor, till exempel sexförbrytare, kommer att få namn och bild publicerade i framtiden.

Tidigare i år dömdes tidningen Flashback för en liknande publicering, men där det i stället var våldtäktsmän som pekades ut. Stockholms hovrätt ansåg att tidningen gjort sig skyldig till förtal, och dömde den ansvariga utgivaren till att betala 50 000 kronor i skadestånd till en av de utpekade.

Även allmänhetens pressombudsman, PO, har fått ta emot flera anmälningar den senaste månaden. Flera av de som anmält är kritiska till att publiceringen skedde utan möjlighet att bemöta uppgifterna. En menar dessutom att reportaget innehåller felaktiga sakuppgifter.