Den 17 december skrev kommunalrådet Björn Fries och kommunjuristen Lennarth Eriksson en debattartikel i Aftonbladet där man krävde att man skulle stoppa den nazistiska webbsidan NSF på grund av moraliska och etiska skäl.

Aftonbladet frågade även sina läsare på nätet vad de tyckte. Frågan man ställde var: Ska nazistiska sidor få finnas på nätet? Av de drygt 1 600 personer som svarade tyckte 58 procent att de skulle få finnas kvar.

Omröstningen finns på följande adress:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9912/17/jan.html