Det är inte olagligt att skicka telefonsamtal via utlandet för att slippa de svenska mobiloperatörernas samtrafikavgifter. Det konstaterar Post- och telestyrelsen, PTS, i sitt yttrande i den pågående konflikten om samtrafikavgifter för mobiltelefoni mellan Telenordia och Telia.

Det är Telia Mobile som begärt att PTS skall yttra sig om huruvida operatörer får skicka samtal till mobilnäten via utlandet, vilket ger billigare samtrafikavgifter, 30 öre i stället för 1,85 kronor om man skickar det direkt till Telia Mobiles nät i Sverige. Men yttrandet blev inte vad Telia hoppats.
- Generellt sett tycker vi inte om det, säger Björn Eriksson, samtrafikansvarig på Telia Mobile, till Dagens IT som dock vill titta närmare på yttrandet innan han kommenterar det närmare.

Ytterligare information om Flashback GSM:
http://www.flashback.se/telecom