Tidningars Telegrambyrå, TT, gjorde häromdagen en granskning av hur regeringen tillsätter myndighetschefer. Den visade att väldigt få invandrarsvenskar får en chans till toppjobben. Quick Response undersökte då hur bra nyhetsbyrån är på att själva anställa journalistermed invandrarbakgrund. Den senare granskningen visade att TT är minst lika dåligt.

TT:s granskning visar att av totalt 116 regeringeutsedda myndighetsdirektörer har bara sex utlandsbakgrund. Siffran för hela befolkningen ligger på 20 procent, enligt Quick Response. Vid QR:s granskning av TT:s redaktion visade det sig att av 120 journalister fanns inte en enda medinvandrarbakgrund.

http://www.quickresponse.nu/page_disp.asp?node=1