Det är ett begrepp för arbeten med usla löner, utan rättigheter och framtid. Varje amerikan vet vad ordet "McJob" betyder, efter att författaren Douglas Coupland populariserat det med sin samtidsskildrande roman Generation X i slutet av 80-talet. Helt naturligt plockade Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary - ett lexikon - därför in "McJob" i den senaste upplagan, då definierat som "a low-paying job that requires little skill and provides little opportunity for advancement".

Men alla är inte nöjda med den språkliga uppdateringen. I ett öppet brev till Merriam-Webster skriver Jim Cantalupo, vd för McDonald´s, att begreppet "felaktigt beskriver restaurangbranschen" och utgör "ett slag i ansiktet på de 12 miljoner amerikaner som arbetar i denna industri". McDonald´s hävdar dessutom att själva ordet strider mot varumärkeslagar och har mobiliserat sina advokater.