I mitten av november sattes serietidningsförlaget Epix Förlag i konkurs. Bakom förlaget står den kontroversiella utgivaren Horst Schröder, som blev känd för den breda allmänheten 1989 när hans dåvarande vuxenserietidning anmäldes såsom varandes våldsporr.

Schröder frikändes men fortsatte löpande att testa tryckfrihetens gränser i sin utgivning. I slutet av 90-talet drev Schröder också en fruktlös civilprocess mot det Bonnierdominerade distributionsföretaget Tidsam.

Förlaget Epix började sin utgivningsbana med tidningen Epix som kom ut med sitt debutnummer i april 1984. Det följdes av andra tidningstitlar som Pox, Tungmetall, Maxx, Samurai och Inferno. Med sin speciella inriktning lyckades Schröder skapa en ny marknad i Sverige för vuxenserietidningar, som många idag har honom att tacka för.

Epix Förlag har tynat bort långsamt sedan storhetsåren på 90-talet. Då omsatte förlaget över nio miljoner kronor. År 2001 var omsättningen nere i en miljon, skriver Mediatrender.

Sveriges tryckfrihet i Bonniers våld:
http://www.epix.se/hackladan/tidsam_bonnier_skandalensveriges_tryckfrihet_i_bonniers_vald.html