En av de mest kontroversiella moraliska och politiska frågor som finns är rätten att dö som man vill och, i förlängningen, att någon assisterar till exempel sjuka eller gamla att dö. Nyligen diskuterade man ämnet i Europarådet och man kommer snart även att diskutera en eventuell avkriminalisering av eutanasi, dödshjälp.

Schweizaren Dick Marty lade tidigare i år fram en rapport till Europarådet som kommer att diskuteras mer i detalj under oktober månad. I rapporten finns förslag som han vill ska bli mer än bara moraliska ställningstaganden. Rätten att dö, men inte kunna, ska respekteras av samhället. Ingen ska tvingas leva i smärta och plåga om personen i fråga hellre vill dö. Vidare hävdar Marty att det tydligt måste statueras att de som assisterar vid eutanasi inte får betraktas som att de har mindre respekt för livet än vad eutanasimotståndare har. I rapporten och i förslagen finns också uppmaningar till olika länders regeringar att uppmuntra till debatt och diskussion kring detta så länge tabubelagda ämne.

Dödshjälpsmotståndarna har naturligtvis kritiserat den av Europarådet beställda och godkända rapporten, medan förespråkarna finner den intelligent och mogen. Vad allt i grund och botten handlar om, hävdar förespråkarna, är en utökad respekt för livet som ger varje individ själv rätten att bestämma när och hur hon vill dö. Att flera länder redan seriöst diskuterat detta, till exempel i samband med vård av terminalsjuka patienter och äldrevård, hävdar de vara ett tecken på att en legislativ förändring kan vara på gång redan under de närmaste åren i Europa.