Den amerikanska bokhandlarföreningen och biblioteksföreningen protesterar mot "Patriot Act" som ger polisen möjlighet att avkräva amerikanska bibliotek och boklådor datauppgifter om vem som lånat eller köpt vad.

Patriot Act tillkom raskt efter den 11 september 2001. En skärpt lagstiftning, Patriot II, väntas. Enligt lagen får biblioteks- och bokhandelspersonal inte avslöja att de lämnat ut några dokument, vilket är tänkt att förhindra granskning av myndigheternas åsiktskontroll.

Amerikanska bokhandlarföreningen och biblioteksföreningen protesterar mot lagen, tillsammans med den amerikanska förläggareföreningen (AAP) och American Civil Liberties Union (ACLU) och har även stämt amerikanska Justitiedepartementet i avsikt att bryta sekretessen kring informationsbeslagen.