Ger man mat till någon som är hemlös, får statligt stöd och befinner sig i någon av Las Vegas parker riskerar man att hamna i fängelse, rapporterar Review Journal.

Det är följden av att parkerna ansågs bli obrukbara för besökande familjer då distributionen av mat lockade hemlösa. Den nya lokala lagen uppges vara ett resultat av en strandsatt dialog mellan kommunen och hjälparbetarna.

Man har under de senaste månaderna försökt få bort de hemlösa i Las Vegas genom att arrestera dem. Förespråkarna hävdar att man stjälper de hemlösa genom att ge dem mat - då söker de inte den hjälp de behöver. Samtidigt pekar kritikerna på att den nya lagen bryter mot konstitutionen och att kommunens föregående förhandlingar endast var ett försök att osynliggöra de hemlösa istället för att lösa deras situation genom att erbjuda en hållbar lösning.