Många heroinister får idag hjälp med sitt beroende med ett preparat kallat Subutex. Många vill vara med i programmet med Subutex, som sägs ha många fördelar jämfört med till exempel Metadon. Nyligen gjordes det paradoxalt nog ännu svårare för narkomaner i Nyköping att få vara med.

I Frankrike används Subutex av c:a 50 000 narkomaner och narkotikadödligheten har där minskat med hela 80 %. I Sverige, som har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet, experimenterar man fortfarande med Subutex och resultaten har hittills varit mycket positiva.

Nyligen genomfördes dock inskränkningar i Nyköping baserat på ett enkelt yttrande från polisen om att preparaten i mycket hög grad säljs vidare från svenska receptinnehavare. Inga belägg lades fram för hävdandet och svenska myndigheter vet med säkerhet att det mesta av det Subutex som säljs illegalt kommer från utlandet.

Men nu tvingas plötsligt narkomaner som gjort framsteg med Subutex att infinna sig varje dag för att få sin dos istället för att få preparatet på recept, något som säkerligen åsamkar problem och kaos i redan problemfyllda liv.