Den federala domaren Stephen Wilson dömde nyligen Sherman Austin, 20 år och webmaster för "Raise the fist", till ett års fängelse. Detta efter att han har publicerat en skrift kallad "Reclaim Guide", som senare har speglats över hela Internet. Guiden handlar om polistaktik, försvarsvapen, sköldar och hur man sätter upp en blockering. Austin publicerade materialet för att hjälpa personer att använda det under demonstrationer vid World Economic Forums möten, andra sammankomster rörande världshandel och för att lära folk om polisbrutalitet.

Domen för Sherman Austin blev åtta månader längre än vad åklagaren hade rekommenderat under tidigare uppgörelse. Förutom fängelsestraffet måste Sherman Austin även betala 2000 dollar i böter, och är även förbjuden att använda datorer under tre år utan godkännande. Han får inte heller umgås med andra från grupper som använder fysiskt våld som ett sätt att få till en förändring.

Den anarkistiska webbplatsen "Raise the fist" finns fortfarande kvar på nätet, men materialet till vad som orsakat åtalet är borttaget.

Webbplatsen Raise the Fist:
http://www.raisethefist.com

Sparad kopia av den åtalade skriften "Reclaim Guide":
http://www-2.cs.cmu.edu/%7Edst/raisethefist/exit/reclaim.html