Tidigare har dagstidningar, radio och tv i Sydafrika fått undantag från regler om förhandsgranskning, men i ett nytt förslag som presenterades för regeringen den 16 augusti är undantaget borta.

Tre yttrandefrihetsorganisationer har protesterat mot lagförslaget till inrikesdepartementet, men trots protesterna finns det just nu inte mycket som kan stoppa förslaget - inte innan det når författningsdomstolen.

Enligt regeringen har omarbetningen gjorts för att begränsa spridningen av barnpornografiskt material, men i förslaget står också att en kommitté ska förhandsgranska publikationer som innehåller beskrivningar av bland annat krigspropaganda eller hot om våld och sexuella beteenden som ringaktar människors värdighet.

Många anser att detta är ett försök från ANC-regeringen att kontrollera medierna. Om en nyhetshändelse som kräver granskning inträffar klockan sex på kvällen när förhandsgranskarna har gått hem, vad gör man då? Ska man hålla på storyn eller låta bli att publicera den?