Pingstförsamlingen Korskyrkan i Umeå bojkottar GB Glace. Anledningen är att glassföretaget valt att marknadsföra en av sina glassorter med anspelning på de sju dödssynderna.
- Det är ingen stor fråga, säger Korskyrkans pastor Elsmarie Ekman till TV 4 Västerbotten.

Hon vill tona ner det hela men församlingens hållning är klar: Inga syndiga glassar från GB kommer att säljas vid församlingens sommargård.